Výkuplesa.cz - Vítejte na stránkách, zabývajících se výkupem lesů a lesních pozemků od soukromých vlastníků

www.vykuplesa.cz/

 
https://www.facebook.com/vykuplesa.cz
Náš Facebookový profil


Rychlé hledání    

Druhové složení lesů v České Republice

Druhy lesů v České RepubliceV České republice jsou nejvýznamnějšími lesními dřevinami podle porostní plochy: smrk ztepilý (52,4%), borovice lesní (17%), buk lesní (7%), duby (6,8%), modřín opadavý (3,9%), bříza bělokorá (2,8%) a jedle bělokorá (1%), Ostatní listnáče (javory, jeřáby, jasany, jilmy...) potom zaujímají 7,9% plochy a ostatní jehličnany 0,2%. Plocha jehličnatých dřevin se mezi lety 2000 - 2008 zmenšila o 2,31 procentního bodu. Z toho se zmenšila plocha smrku o 34 808 ha. Je to výsledek úsilí lesníků o přírodě bližší druhovou strukturu lesů ČR a cílené finanční podpory státu zaměřené na zabezpečení nezbytného podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově lesních porostů. Ovšem zásadnější změna druhového složení je vázána především na obnovu lesů (částečně i na výchovné zásahy). Z toho důvodu jde o velmi dlouhodobý proces.

 

Česká republika se nachází v oblasti formace smíšených (opadavých) lesů mírného pásma, rozkládající se na severní polokouli obvykle mezi 30-60° s. š. (nejčastěji mezi 40-50°). Hlavními dřevinami v této formaci jsou četné druhy dubu a buku; ostatní dřeviny jsou zpravidla jen přimíšené.

 

Lužní les

vrbotopolové „měkké" luhy, svaz Salicion

albaedubové „tvrdé" luhy, svaz Alnion incanae, podsvaz Ulmenion 

olšiny, svaz Alnion incanae, podsvaz Alnenion glutinoso-incanae

 

Doubravy

teplomilné doubravy, svaz Quercion pubescenti-petrae 

acidofilní doubravy, svaz Genisto germanicae-Quercion

dubohabřiny, svaz Carpinion

 

Bučiny

květnaté bučiny, svaz Eu-Fagion 

kyselé bučiny, svaz Luzulo-Fagion 

vápnomilné bučiny, svaz Cephalanthero-Fagion

 

Smrčiny

klimaxové (horské) smrčiny, svaz Athyrio alpestris-Piceion
podmáčené smrčiny, svaz Piceion excelsae, asociace Mastigobryo-Piceetum
rašelinné smrčiny, svaz Piceion excelsae, asociace Sphagno-Piceetum
reliktní bory, svaz Dicrano-Pinion

 

Zdroj: Wikipedia

 

Copyright 2007-2017 www.vykuplesa.cz - výkup lesů, výkup lesních a zemědělských pozemků, výkup rybníků a nemovitostí, služby vlastníkům lesů, těžba a výkup dřeva, cena lesních pozemků, cena lesa, cena dřeva

HomepageArchiv článkůVyhledej článekKontaktujte násRegistracePro registrované