Cena lesa

 


Co stanovuje výkupní cenu vámi nabízeného lesa?

Poloha lesa v terénu, rozloha lesa (výměra m2), přístupnost lesa z lesních a přístupových cest, druhové zastoupení dřevin v lese, věk jednotlivých porostů, způsob ochrany lesů, rozsah těžebních zásahů v lesních porostech, zdravotní stav lesních porostů.

Jak zjistit reálnou cenu vámi nabízeného lesa?

Ideální je zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře, emailu nebo SMS na tel. číslo 608 609 283:

-      Parcelní číslo(a)

-      Katastrální území a Obec

-      Číslo listu vlastnictví (LV)

-      Lesní hospodářský plán při výměře lesa nad 50ha

Kdy se dozvíte tržní cenu vámi nabízeného lesa?

Tržní cenu u nás zpracovává soudní znalec z oboru lesnictví. První předběžný a nezávazný návrh ceny vám zašleme do 5 pracovních dní. Tuto službu předběžného odhadu provádíme zcela zdarma a neplyne z ní žádný závazek vůči dodavateli odhadu, pokud se rozhodnete pro to, že les za nabídnutou cenu neprodáte.

 

Pokud vás námi nabídnutá předběžná cena zaujme a projevíte vážný zájem, pak náš soudní znalec provede fyzickou obhlídku lesa v terénu, kde si ověří aktuální stav lesa. Na základě těchto zjištění dojde k upřesnění ceny lesa v čase prohlídky a zaslání návrhu kupní smlouvy a to do 7 do 14 dní od projevení vašeho zájmu o odkoupení vašeho lesního majetku.

Copyright 2007-2017 www.vykuplesa.cz - výkup lesů, výkup lesních a zemědělských pozemků, výkup rybníků a nemovitostí, služby vlastníkům lesů, těžba a výkup dřeva, cena lesních pozemků, cena lesa, cena dřeva